Om nykundsbearbetning

Idag är nykundsbearbetning och kvalificerad mötesbokning en central del av företags verksamhet. Det spelar ju ingen roll hur bra en produkt är om företaget inte lyckas göra sig synligt på marknaden. Att identifiera och knyta kontakter med nya kunder är ofta en komplicerad process, inte minst idag när konkurrensen inom många branscher är stenhård. Det finns dock genvägar. Vänd dig till Bisfront om ditt företag vill ha hjälp att utöka sin kundkrets. Bisfront bildades 2006 och har sedan dess specialiserat sig på Media, IT, Finance, HR och Consulting. Idag är man en ledande aktör i Norden inom nykundsbearbetning och besöksbokning.

Vänd dig till www.bisfront.se om du vill veta mer om hur Bisfront kan hjälpa ditt företag. Idag finns Bisfront i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bisfront har bokat hundratals kundmöten åt sina uppdragsgivare och många av dessa har i förlängningen genererat nya offerter och ökad omsättning. Framgångarena har upprepade gånger gjort avtryck i affärspressen. Vid tre tillfällen har Bisfront av Dagens Industri utsetts till Gasellföretag. Tre gånger har Bisfront även fått utmärkelsen Sveriges Superföretag av Veckans Affärer.

Vad förklarar då Bisfronts förmåga att skapa kontakter med nya presumtiva kunder? En viktig faktor är naturligtvis de kontaktnät och den information som Bisfront byggt upp under sina år i branschen. Bisfront Telemarketing har bland annat skapat en stadigt växande demografisk databas över bolagsrepresentanter, ägare och beslutsfattare i det nordiska näringslivet. Låt Bisfront ta hand om att skapa nya kundkontakter så kan du och dina medarbetare fokusera på er egen verksamhet. På www.bisfront.se kan du läsa mer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *