1996 avreglerades den svenska elmarknaden

1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Det innebär att det är upp till konsumenten själv att välja vilket elbolag han eller hon föredrar och teckna avtal med det elbolaget. Detta är i grunden så klart positivt, eftersom den enskilda individen får makt att själv avgöra hur den vill köpa sin el. Det kräver dock att du gör ett aktivt val, och för att kunna göra ett aktivt val måste du först skaffa dig information om vilka olika typer av elavtal det finns och vad som passar dig bäst. Sajter som Elskling har som affärsidé att hjälpa dig teckna ett nytt elavtal. Istället för att själv sitta och jämföra för- och nackdelar med olika bolag, gör Elskling detta åt dig. Du matar in ett antal parametrar och Elskling ger dig förslag på vad de olika elbolagen kan erbjuda. Elbolagen har ibland kampanjer riktade till Elsklings kunder som kan vara mycket fördelaktiga.

Även fast vi haft valmöjlighet att själva välja vilket elbolag vi använder oss av i över 15 år, är det fortfarande många som aldrig gör ett aktivt val. De som inte gör detta betalar oftast mycket mer än de som väljer att byta till ett bättre alternativ. Med tanke på alla pengar, ibland tusentals kronor per år, du har möjlighet att spara, kan det vara en god idé att surfa in på t.ex. Elskling och kolla vilket elbolag som skulle vara billigare att använda dig av. Det går mycket snabbt att få en bild av vilken typ av elpriser som lämpar sig för just dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *